2 sotare
 

Skorstensfejmästare har sedan länge besiktigat eldstäder och skorstenar. Det är en stor och naturlig del av mästarnas verksamhet. För att bättre möta kundernas och samhällets krav har vi inom Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) utvecklat konceptet SSR GODKÄND.

SSR GODKÄND har flera syften. Först och främst är det en kvalitetssäkring av utförandet. Mästarna ska bedöma lika, utföra besiktningen lika och protokollera lika. Sedan är det en kvalitetsökning. Det finns mycket som kan orsaka en brand, men det våra skorstensfejarmästare kan förebygga, ska förebyggas.

  • SSR GODKÄND får bara utföras av företag som är anslutna till SSR Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund.
  • Endast företag som redan är behöriga för brandskyddskontroll kommer ifråga. Brandskyddskontroll får endast utföras av utbildad skorstensfejarmästare.
Tryggt val för eldstaden

Var hittar jag min närmaste leverantör av SSR GODKÄND?

SÖK I REGISTRET bullet

Hur tyder jag sotarens besiktningsprotokoll?

LÄS MER HÄR bullet

Du har varit inaktiv i mer än 50 minuter.

Om du inte har har sparat ditt arbete bör du göra det nu, annars kan det gå förlorat.