Så här bedömer sotaren Så här bedömer sotaren

...och så här läser du besiktningsprotokollet

SSR GODKÄND får bara utföras av specialutbildade företag som är anslutna till Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Det besiktningsprotokoll som du erhåller efter genomförd besiktning kan innehålla en del nya termer och begrepp. Sotarens ambition är alltid att gå igenom detta innehåll tillsammans med dig, och även i denna skrift får du en överblick av protokollets sammansättning.

I protokollets vänsterspalt förklaras besiktningsmomenten och hur du läser ut skorstenens egenskapsdeklaration.

Bullet TEKNISK BESKRIVNING hålls i kortfattad form. I rutorna anges eldstads- och skorstensdata och deras tryck och täthetsprestanda.

Bullet TAKSÄKERHET – en sammanställning av de anordningar som finns på ditt tak.

Bullet SYSTEMORIENTERING – här visas en kartläggning av kanalsystemen i ditt hus. Vi noterar hur långa, höga eller stora kanalerna är, samt om det finns vinklar eller böjar. Men framför allt kartlägger vi vad kanalerna används till.

Bullet RESULTAT AV OKULÄR BESIKTNING – vi specificerar vad som har framkommit under besiktningen. Om det finns brister, uppskattar vi på ett ungefär vad det kostar att rätta till dem och på vilket sätt de kan rättas till.

Så här bedömer sotaren

Bullet EVENTUELL FORTSATT TEKNISK UTREDNING. Vissa anläggningar är komplicerade och det kan vara svårt att på en gång komma fram till en relevant slutsats. Om något behöver utredas vidare så anges det under denna rubrik i protokollet.

E Eldstad
S Skorsten
T Tilluftskanal, förbränningsluft
TS Taksäkerhetsanordningar

Nödvändigt undertryck
Det skorstensdrag som skorstenen behöver för att kunna fungera som avsett.

Uppmätt undertryck
Det skorstensdrag som sotaren mätt upp. Det uppmätta får inte vara mindre än det nödvändiga.

Förbränningsluft
Den luftmängd som eldstaden behöver. Kan tas via rummet eller separat kanal.

Effekt
Den värmeeffekt som eldstaden ger. Är beroende av bränslet, skorstensdraget och förbränningsluften.

Tvärsnitt
Rökkanalens form och storlek. Påverkar hur mycket rökgaser som kan evakueras.

Numrering
All numrering sker medsols och börjar nedifrån. Eldstaden till vänster på bottenvåningen får nummer E1, eldstaden till höger E2 och eldstaden på övervåningen E3 och så vidare.
Den längsta kanalen i skorstenen får nummer S1.1, den näst längsta S1.2 etc.
Lägenheter och rum numreras enligt samma princip.

Du har varit inaktiv i mer än 50 minuter.

Om du inte har har sparat ditt arbete bör du göra det nu, annars kan det gå förlorat.